Scroll Top

Dlaczego warto zorganizować w mieście grę miejską?

Promocja
Gry miejskie to wydarzenie o dużym potencjale promocyjnym, nieustannie wzbudzające zainteresowanie mieszkańców, turystów i mediów. Doskonale animują przestrzeń miasta dzięki czemu są widowiskiem nie tylko dla aktywnych uczestników, lecz również dla wszystkich osób będących świadkami rozgrywki.

Edukacja
„Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól mi dotknąć a zrozumiem” Edukacyjne walory gier miejskich opierają się na założeniu, że to co przeżyte zostaje w pamięci na długo. Nie ma ograniczeń w doborze tematyki gry – fabuła może dotyczyć historii, literatury, muzyki, funkcjonowania komunikacji miejskiej, działalności organizacji, ważnych postaci, sportu, geografii – wszystkiego co związane z miastem.

Synergia
Dzięki swej elastyczności gry miejskie świetnie dopełniają się z innymi wydarzeniami – festiwale, festyny, dni miasta, jubileusze – wszędzie tam gra miejska może być dodatkową atrakcją a sama może stać się jeszcze atrakcyjniejsza.

Jaka może być gra? Przykłady.

Fabrykanci – edukacyjna gra ekonomiczna

Połowa XIX wieku, okres dynamicznego rozwoju przemysłu. Czas niezwykle burzliwy dla gospodarki ziem polskich: powstawania i upadków wielkich fortun fabrykanckich, rozwoju kolei i dynamicznej urbanizacji miast. W tych realiach gracze wcielają się w młodych fabrykantów, których zadaniem jest zbudowanie swej pierwszej fabryki. W tym celu muszą wykonać cały szereg czynności poczynając od licytacji odpowiedniej działki, zdobycia kredytu, zakupu materiałów do budowy, zatrudnienia pracowników kończąc na zdobyciu pierwszych zleceń na produkcję. Fabuła gry tworzona będzie w oparciu o lokalne przykłady. Gra stanie się zarówno wspaniałą lekcją historii miasta, jak również pozwoli zawodnikom wykazać się zdolnościami do przedsiębiorczości.

Spod lady – gra historyczna

Gra przenosi uczestników w realia PRL, gdzie jako działaczce opozycji prowadzą zakonspirowaną działalność przeciw ówczesnym władzom. Gracze muszą prowadzić działania charakterystyczne dla opozycjonistów (drukować plakaty, roznosić „bibułę”, organizować strajki) uważając przy tym by nie zostać nakrytym przez agentów SB i milicjantów. Równocześnie stykać się będą z problemami życia codziennego minionej rzeczywistości (kolejki, niedostępność wielu towarów). Gra przedstawia w sposób ciekawy zwłaszcza dla młodzieży najnowszą historię Polski.

Zamiana ról – gra symulacyjna

Mieszkańcy często narzekają na władzę. Dlaczego więc nie przekazać rządów na jedne dzień obywatelom miasta? Najlepiej zrobić to w formie gry miejskiej. Gracze wykonywać będą zadania związane z zarządzaniem ich miastem. Będą mogli urządzić zamieszkiwaną przez siebie przestrzeń w dowolny sposób. Uczestnicy poznają również mechanikę działania władz i trudności związane ze sprawowaniem władzy. Gra tego typu to doskonały sposób na przeprowadzenie konsultacji społecznych w przyjemnej dla obu stron formie.

Wonne miasto – gra festiwalowa z tajemnicą w tle

Festiwale to doskonała okazja do rozegrania gry miejskiej. Z jednej strony uatrakcyjniają program festiwalu, z drugiej zaś są dobrym sposoby by pokazać uczestnikom gry jak najwięcej festiwalowych atrakcji. Tematyka festiwalu może być najróżniejsza, np. festiwal kwiatów. Fabuło gry opiera się na klimacie legend, tajemnic i zagadek. Tajna organizacja „Kłujący kaktus” postawiał sobie za cel zniszczenie wszystkich roślin na świece prócz kaktusów. W tym celu zamierza wyhodować genetycznie zmodyfikowanego szkodnika niszczącego wszystkie znane kwiaty. Gracze wcielają się w rolę detektywów-obrońców różnorodności gatunkowej roślin, a ich zadaniem jest udaremnienie planów organizacji „Kłujący kaktus”. Punkty mogą zostać zlokalizowane w miejscach szczególnie wartych odwiedzenia oraz ważnych dla festiwalu.

Oferta

W ramach kompleksowej organizacji gry zapewniamy:

 • opracowanie koncepcji gry na podstawie podanych założeń
 • opracowanie szczegółowego scenariusza gry
 • plan promocji gry
 • identyfikację wizualną
 • druki promocyjne: plakaty, ulotki
 • promocję internetową
 • happeningi promocyjne
 • materiały dla graczy
 • materiały potrzebne do zorganizowania punktów
 • obsługę gry
 • stroje dla obsługi gry
 • gadżety dla graczy
 • nagrody dla najlepszych drużyn
 • dokumentację fotograficzną i filmową
 • raport z organizacji gry

Zostaw komentarz